Το σχολείο μας

Το ιστορικό του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου

 

Το 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου ιδρύθηκε το 1979, με το Π.Δ. 589/1979 (ΦΕΚ 178/08-08-1979, τ. Α΄), ως 6/θέσιο σχολείο και στεγάστηκε σε έξι αίθουσες διδασκαλίας μισθωμένου κτιρίου στην οδό Ιερού Λόχου 8 (κοντά στην πλατεία Χατζοπούλου). Το σχολείο ιδρύθηκε μετά από διαίρεση του 15/θέσιου 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.

Από το σχολικό έτος 1985-1986 το σχολείο λειτουργούσε ως 8/θέσιο και το 1987 προήχθη οργανικά σε 8/θέσιο (Π.Δ. 340/26-08-1987, ΦΕΚ 156/27-08-1987, τ. Α΄).

Από το σχολικό έτος 1988-1989 λειτουργούσε ως 10/θέσιο, ενώ το 1989 προήχθη από 8/θέσιο σε 12/θέσιο, με το Π.Δ. 451/1989 (ΦΕΚ 197/08-09-1989, τ. Α΄).

Από το σχολικό έτος 2003-2004 λειτουργεί στο σχολείο Τμήμα Ένταξης για τη στήριξη μαθητών και μαθητριών που χρειάζονται διαφοροποιημένη μαθησιακή υποστήριξη (ΦΕΚ ίδρυσης Τμήματος Ένταξης 1397/10-10-2005/ τ. Β).

Στις 23 Νοεμβρίου 2009 το σχολείο μεταστεγάστηκε από την παλιά του θέση (στην οδό Ιερού Λόχου 8) στο σημερινό νέο διδακτήριο ιδιοκτησίας του Δημοσίου, το οποίο είναι χτισμένο σε οικόπεδο 3.566 τ.μ. στη συμβολή των οδών Μεγάλης Χώρας Τέρμα και Λέλας Καραγιάννη, στη δυτική είσοδο της πόλης του Αγρινίου, στο δημοτικό διαμέρισμα του Αγίου Κωνσταντίνου.